Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@life-herbal.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Hetmańska 60A, 44-270 Rybnik , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@life-herbal.pl lub drogą pocztową na adres ul. Hetmańska 60A, 44-270 Rybnik.

Wadliwy towar należy wysłać na adres: ul. Hetmańska 60A, 44-270 Rybnik

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy – na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

30-DNIOWA GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

POLITYKA ZWROTÓW HERBALIFE NUTRITION: Poza ustawowymi prawami przysługującymi Tobie jako konsumentowi (w tym: uprawnieniami z tytułu rękojmi za wady sprzedanego produktu oraz prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), dodatkowo Herbalife Nutrition oferuje klientom Bezwarunkową Gwarancję Zwrotu produktów Herbalife Nutrition. Gwarancji udziela Herbalife Polska Sp. z o.o., Eurocentrum Office Complex, budynek Gamma, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Polska, REGON: 010394095; NIP: 526-00-28-831. Na podstawie porozumienia z gwarantem zobowiązania gwaranta realizują Partnerzy Herbalife Nutrition. Na podstawie niniejszej gwarancji możesz dokonać zwrotu zakupionego produktu Herbalife Nutrition, bez podania przyczyny. Wystarczy, że w ciągu 30 dni od daty otrzymania produktu złożysz wniosek do Partnera Herbalife Nutrition o zwrot pełnej kwoty ceny zakupionego produktu lub o wystawienie noty kredytowej na poczet zakupu innego produktu(ów) Herbalife Nutrition, według Twojego wyboru. Należy również zwrócić do Partnera Herbalife Nutrition niezużytą część produktu lub oryginalne etykiety produktu lub puste opakowania po produkcie oraz kopię Formularza Zamówienia Detalicznego. Na tej podstawie otrzymasz zwrot pełnej ceny produktu; zwrot nastąpi z zachowaniem takiej samej metody płatności, jaka była wykorzystana do zapłaty za produkt, albo też otrzymasz wskazaną w zdaniu poprzednim notę kredytową, bez obciążania Ciebie jakimikolwiek kosztami

 

Pobierz formularz zamówienia detalicznego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl